آموزش و پرورش

امروزه در هر کجای دنیا که سفر کنید آموزش و پرورش رسمی جزء جدایی ناپذیر هر جامعه و یک مطالبه عمومی مردم از حکومت‌هاست. آموزش‌ و‌ پرورش رسمی که معمولا آموزش مبانی علوم و مهارت‌های مختلف قبل از تحصیلات عالی و دانشگاه را شامل می‌شود نقش بسزایی در توسعه همه جانبه و پایدار هر جامعه‌ای ایفا می‌کند. این میزان از اثرگذاری عمدتا به جهت شرایط سنی مخاطبین چنین نظام‌های آموزشی است که عمدتا از حدود ۷ سال شروع و تا تقریبا ۱۰ سال پس از آن ادامه دارد. در این سنین است که شخصیت و سبک زندگی افراد شکل گرفته و بستری برای موفقیت فراهم می‌آید.

آموزش و پرورش رسمی

کلاس مقطع ابتدایی در آموزش و پرورش رسمی  ایران

نظام آموزش و پرورش رسمی در هر کشوری معمولا با هدف تأمین حداقل آموزش مورد نیاز برای افراد در سنین ذکر شده طراحی و اجرا می‌شود. و به این جهت که این حد از آموزش حداقل مورد نیاز است معمولا در بسیاری از کشورها همه‌ی آن یا بخشی از آن اجباری شده و خانواده‌ای که مانع شروع یا ادامه تحصیل فرزندشان تا سن تعیین شده شوند مجرم شناخته شده و محاکمه خواهند شد.

آموزش و پرورش رسمی

کلاس پسرانه مقطع متوسطه آموزش و پرورش رسمی ایران

نظام آموزش و پرورش رسمی در بسیاری از نقاط جهان نظامی به دور از حاشیه بوده و معمولا از گزند موسسات تجاری که معمولا صرف  به منظور کسب سود بیشتر فعالیت می کنند، دور است هر چند در جامعه ایران نیز به جهت رسیدن به این هدف برخی قوانین و محدودیت‌ها برای موسسات آموزشی خصوصی وضع شده اما به علل دیگر که مربوط به فضای عمومی جامعه است این قوانین کارآمدی خود را از دست داده اند  –  از آن جمله می توان به منع صدور مجوز آموزشگاه های علمی آزاد در مقاطع غیر از سالهای پایانی تحصیلات پیش از دانشگاه نام برد – باید تأکید داشت که نظام آموزش و پرورش رسمی در ایران همچون برخی از کشورها دچار تلاطم ها و انحراف‌هایی شده که در مقاله‌ای دیگر با عنوان ” علل انحراف آموزش و پرورش از اهداف و وظایف اصلی “ به بحث پیرامون آن خواهیم پرداخت.

آموزش و پرورش رسمی

کلاس دخترانه مقطع ابتدایی  آموزش و پرورش رسمی ایران ( تعداد دانش آموزان زیاد)

نظام آموزش و پرورش رسمی در هر کجای جهان به منظور تأمین حداقل نیاز آموزشی جامعه در ابعاد مختلف روحی ، روانی ، دانشی و مهارتی کودکان، نوجوانان و جوانان طراحی شده و انتظاری غیر از این کاری غلط است . بسیاری از منتقدان نظام آموزش و پرورش رسمی در ایران و بسیاری از کشور‌های جهان مواردی را به عنوان نقص در این سیستم مطرح می‌کنند که اصولا از موارد تحت پوشش یک نظام آموزش رسمی نمی‌تواند باشد.  این نوع از آموزش‌های به جهت گستره بسیار زیاد جامعه مخاطب خود، می‌بایست اصولی را رعایت کنند که گاها” موجب نارضایتی برخی مخاطبان می‌شود. در حالی که اگر منشأء این نارضایتی‌ها مورد بررسی قرار گیرد عمدتا مواردی مطرح می شود که منتقدان آن را باید در یک نظام تکمیلی جستجو کنند.

آموزش و پرورش رسمی

کلاس پسرانه در مقطع ابتدایی آموزش و پرورش رسمی ایران ( امکانات آموزشی محدود)

نظام آموزش رسمی صرفا مربوط به کسانی است که به حداقل آموزش برای خود یا فرزند خود بسنده کرده یا اساسا” برای رضایت به این امر باید مجبور باشند.  اگر در این بین فردی مطالبه‌ای فراتر از آن دارد معمولا به سمت نظام های تکمیلی همچون برنامه ملی نظام جامع پیشرفت تحصیلی در ایران یا برنامه تکمیلی نظام آموزش رسمی کشور رفته تا آموزش های تکمیلی در زمینه علوم مختلف ، مهارت های شغلی  و رفتاری متنوع را کسب کنند. اما در این بین گاها” به جهت عدم آکاهی از وجود چنین نظام های تکمیلی خانواده‌ها دچار سردرگمی شده و فرصت فرزندان برای آموزش و کسب دانش و مهارت از بین خواهد رفت.

آموزش و پرورش رسمی

کلاس دخترانه در آموزش و پرورش رسمی ایران ( برخی مدارس بازسازی شده اند)