اولویت‌های پژوهشی، پژوهشکده امور اقتصادی

 

با توجه به تدوین اساسنامه جدید برای پژوهشکده امور اقتصادی و تعیین اهداف و رسالت‌های جدید در راستای برطرف کردن نیازهای پژوهشی وزارت امور اقتصادی و دارایی و زیرمجموعه‌های تابعه، اولویت‌های پژوهشی پژوهشکده برای سال 1397 تدوین و اعلام شد. عناوین اولیت‌های پژوهشی و فایل جزئیات آنها در ادامه آمده است.

1)بررسی تجارب کشورهای منتخب در جذب سرمایه‌گذاری خارجی 

2)سامانه پایش حقوق شهروندی حوزه عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی 

3)برآورد مخارج مالیاتی (زیان‎های درآمدی) ناشی از اعطای معافیت‎های مالیاتی (شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، سود بانکی، مناطق آزاد، سرمایه‌گذاری، درآمدهای حاصل از صادرات) 

4)تعیین و ارائه نرخ تعرفه موثر کالا‏های وارداتی در ایران 

5)طراحی یک ماتریس حسابداری اجتماعی با محوریت مالیات و محیط زیست برای ایران 

6)راهکارهای افزایش مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد (با تأکید بر توانمندسازی بخش خصوصی، انحصارزدایی، افزایش رقابت و پایش عملکرد) 

7)ارزیابی عملکرد سیستم بانکی و رتبه‌بندی بانک‌های دولتی 

8)ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شعب بانک صنعت و معدن 

9)تهیه گزارش‌های فصلی-سالانه بانک‌های دولتی (مطالعه موردی: بانک صنعت و معدن) 

 

منبع:

پژوهشکده امور اقتصادی

http://www.earc.ac.ir/fa/news/39