اولویت پژوهش در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور (مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته)

به گزارش شورای عالی پژوهش نهاد پس از بررسی و جمع‌بندی‌ تمامی الزامات اسنادی و نیازشناختی، در اطلاعیه‌ای با رویکرد آسیب‌شناسانه و مسئله‌محور خدمت‌گیران «مناطق روستایی، عشایری، کم‌برخوردار و سکونتگاه‌های غیررسمی و نواحی و حاشیه‌های شهری کمتر توسعه‌یافته» (به‌عنوان گروه هدف) را به عنوان بالاترین اولویت پژوهش در نهاد کتابخانه‌های عمومی در سال‌های ۹۷ و ۹۸ اعلام کرد.

در اطلاعیه دفتر پژوهش و آموزش نهاد، محورهای موضوعی پژوهش‌ها به شرح زیر ارائه شده است:

۱. مبانی نظری «کتابخانه عمومی مناطق روستایی و کمتر توسعه‌یافته» (ارزش‌ها، کارکردها، شاخص‌ها، آینده‌نگاری‌)

۲. منابع «کتابخانه عمومی مناطق روستایی و کمتر توسعه‌یافته» (نیاز اطلاعاتی به تفکیک مخاطبان و گروه‌های خاص، الگو، زنجیره، فرایند، اثربخشی، مدیریت هزینه، تحلیل منابع موجود و مقایسه با شاخص‌ها و استانداردها)

۳. فضای «کتابخانه عمومی مناطق روستایی و کمتر توسعه‌یافته» (مکان‌یابی، الگوی معماری و کالبد، امکان‌سنجی احداث و توسعه، جلب مشارکت‌های مردمی، امنیت محیطی، اثرسنجی فضا بر کاربر/ مطالعه)

۴. مطالعات کاربران «کتابخانه عمومی مناطق روستایی و کمتر توسعه‌یافته» (شناخت نیازها و مطالبات کاربران و غیرکاربران)

۵. خدمات «کتابخانه عمومی مناطق روستایی و کمتر توسعه‌یافته» (اطلاع‌رسانی، مشاوره، فرهنگی، آموزش، نوآوری)

۶. مدیریت «کتابخانه عمومی مناطق روستایی و کمتر توسعه‌یافته» (سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و اقتصاد)

۷. فناوری اطلاعات و رسانه در «کتابخانه عمومی مناطق روستایی و کمتر توسعه‌یافته»

۸. کتابدار عمومی و صلاحیت‌های حرفه‌ای کتابداری عمومی در «کتابخانه عمومی مناطق روستایی و کمتر توسعه‌یافته»

همچنین در این اطلاعیه درباره شیوه‌های اجرایی و سازوکار بهره‌مندی از حمایت‌ها نیز آمده است: با تأکید مجدد بر اولویت طرح‌های کاربردی، ثمربخش و کم‌هزینه، متذکر می‌گردد معیار تشخیص و تمایز طرح پژوهشی بزرگ و کوچک، حجم کار تعریف شده، شرح خدمات و کارایی قابل انتظار از طرح و البته هزینه‌هایی (شامل هزینه کارکنان، وسایل، تجهیزات، سفر، برگزاری کارگاه و جلسه) است که وابسته به موضوع، روش، ابزارها، گستره و مدت زمان پژوهش، برآورد و تعیین می‌شود.

منبع:

پایگاه اطلاع رسانی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور