برنامه تکمیلی نظام آموزش رسمی کشور

نظام آموزش رسمی در هر کشوری به جهت گستره تحت پوشش معمولا حداقل آموزش ها را مورد توجه قرارداده  و در این بین طیف وسیعی از مخاطبان نمی توانند بدرستی از ظرفیت های ذهنی خود استفاده کنند. در این شرایط معمولا برنامه های تکمیلی برای جبران کمبود های اجتناب ناپذیر موجود ارائه می شود تا هر فرد با توجه به توانایی و استعداد های خاص خود مسیر شکوفایی را پیموده و در آینده در بهترین جایگاه ممکن قرار گیرد.

موفقیت معمولا تأثیر پذیر از فاکتور های مختلفی است که اگر عمده آن موارد در فردی جمع نشود رسیدن به موفقیت برای او امکان پذیر نیست . بر همین اساس اندیشکده مشیر در راستای تأمین بستر مناسب برای پیشرفت آحاد مختلف جامعه برنامه تکمیلی نظام آموزش رسمی کشور را برای مخاطبان خود ارائه می‌دهد.

برنامه تکمیلی نظام آموزش رسمی کشور شامل آموزش های متنوع علمی ، خلاقیت ، آموزش مهارت های فردی و اجتماعی  می‌شود.

آموزش های علمی : با هدف همراهی فراگیران به منظور بر طرف شدن مشکلات درسی ایشان تا رسیدن به شرایط تحصیلی ممتاز اطلاعات بیشتر….

آموزش مهارت های فردی و اجتماعی: مهارت های فردی و اجتماعی یکی از مهمترین فاکتورها برای رشد امروز و موفقیت آینده است در این آموزش های تلاش ما بر توان افزایی مخاطبان در موارد زیر است.

مهارتهای پایه :
 برنامه ریزی ، یادگیری حرفه ای ، مطالعه حرفه ای،  مهارت ارتباط بین فردی ، مهارت خودانگیزی (انگیزه دادن به خود) ، مهارت گزارش نویسی  مهارت مشاهده ،مهارت تخمین زدن و برآورد کردن ، مهارت حل مسئله ، خلاقیت، ایده پردازی و نوآوری ، مهارت ارتباط شفاهی،  مهارت‌ارتباط نوشتاری ،  بازیابی پس از شکست،  زمان بندی فعالیت‌ها ،  تصمیم گیری  ، تنظیم رابطه بهتر با پول
مهارتهای تکمیلی
 همکاری با دیگران (فردی / گروهی) ، مدیریت تعارض ، انعطاف پذیری،  کار تیمی،  اخلاق حرفه ای ، مهارت فروش،  مهارت ارائه،  مدیریت استرس ،  مسئولیت پذیری ،  شناخت و مدیریت هیجانات  ،  مهارت حضور در جمع ، تفکر نقادانه ،  مهارت ریسک کردن