توضيح اصلاح مصوبه «برنامه آموزش و تربيت مديران آينده»

تهران- ايرنا- معاون سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي كشور گفت: مصوبه اصلاح «برنامه آموزش و تربيت مديران آينده» فقط برای تعيين حداكثر سن معرفي كاركنان به كانون‌هاي ارزيابي است و سطوح مديريت پايه، مياني و ارشد را شامل مي‌شود.

«سيد صدرالدين صدري نوش‌آبادی» در گفت‌وگو با ايرنا توضيحاتی درخصوص مصوبه اصلاح «برنامه آموزش و تربيت مديران آينده» ارائه كرد.

وي اظهار داشت: بر اساس مصوبه شوراي‌عالي اداری پنجم آذر ۱۳۹۳ تمام دستگاه‌هاي اجرايی موظف شدند كاركنان واجد شرايط احراز مشاغل مديريت پايه، ميانی و ارشد خود را به كانون‌هاي ارزيابي معرفي و از ابتداي سال ۱۳۹۷، در انتخاب و انتصاب مديران خود از افرادي استفاده كنند كه علاوه بر شرايط احراز پيش‌بيني‌شده در مقررات مربوطه، گواهينامه شايستگي عمومي احراز سمت‌هاي مديريتي كه از سوي كانون‌هاي ارزيابي صادر مي‌شود نيز باشند.

معاون سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي افزود: در ماده سه اين مصوبه، داشتن حداكثر ۴۵ سال سن به عنوان يكي از شرايط معرفي كاركنان به كانون‌هاي ارزيابي براي «تمام سطوح مديريتي» پيش‌بيني شده بود كه اين موضوع برخي مشكلات را در معرفي افراد واجد شرايط به كانون‌هاي ارزيابي ايجاد كرد و دستگاه‌هاي اجرايي تقاضا داشتند حداكثر سن براي سطوح مختلف مديريتي متفاوت باشد.

وي بيان كرد: بنابراين به پيشنهاد سازمان اداري و استخدامي كشور، شوراي‌عالي اداري در جلسه هفدهم تير امسال ضمن اصلاح مصوبه قبلي خود، شرايط سني ورود افراد به كانون‌هاي ارزيابي را براي مديران پايه و عملياتي ۴۵ سال، مديران مياني ۴۷ سال و مديران ارشد ۵۰ سال تعيين كرد.

صدري نوش آبادي تأكيد كرد: اين مصوبه فقط براي تعيين حداكثر سن جهت معرفي كاركنان به كانون‌هاي ارزيابي بوده و ارتباطي به انتصاب افراد در پست‌هاي مديريتي يا حداكثر سن مديريت در سطوح مختلف ندارد.

معاون سرمايه انساني سازمان اداري و استخدامي همچنين متذكر شد: «برنامه آموزش و تربيت مديران آينده» فقط سطوح مديريت پايه، مياني و ارشد را شامل شده و مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مديريت خدمات كشوري و همطرازان آنها مشمول اين مصوبه نمي‌شوند.

موضوع ماده ۷۱ قانون مديريت خدمات كشوري شامل مديريت‌هاي سياسي همچون روساي سه قوه، معاون اول رئيس جمهوري، نواب رئيس مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراي نگهبان، وزرا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و معاونان رئيس جمهوري، استانداران، سفرا و معاونان وزرا را شامل مي‌شود.

https://evnd.co/2dyxf