درباره مشیر

بازدیدها: ۹۸۲

اندیشکده مشیر ایرانیان به عنوان یک مجموعه پژوهشی تصمیم‌ساز در کشور عزیزمان ایران توسط تیمی متفکر و نخبه علمی پایه‌گذاری شد و از همان ابتدا، در مسیر ارتقاء سطح زندگی جامعه ایرانی در ابعاد مختلف تلاش کرده تا در این راه روشن و در پی تدبیر همه جانبه، گامی استوار در جهت توسعه معنویت، عدالت، استقلال، عزت و عقلانیت در نسل جدید بردارد.

در عصر جدید رونق و شکوفایی جامعه ایرانی، شعار جهانی و آرمان انقلاب اسلامی به عنوان پدیده‌ای جدید، مردم را به شناخت ارزش‌ها دعوت کرده است و اندیشکده مشیر تلاش دارد به لطف خدای متعال و تلاش‌های مستمر پژوهشگران نخبه و مستعد، به حیات علمی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جامعه ایرانی جانی تازه بخشیده و سیر رشد منطقی جامعه را به ثباتی ناشی از تلاش‌ها و کوشش‌های علمی نزدیک کند.

شعار اندیشکده مشیر گامی به سوی تعالی، به بلندای ایران است؛ که این شعار تنها یک شعار و کلمات گسسته از هم نیست، بلکه آرمانیست که به آن معتقدیم و برای رسیدن به آن از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کرد. بدون شک، جامعه ایرانی لایق چنین تعالی و رشد در همه ابعادش می‌باشد.

از خداوند متعال سپاسگزاریم و بر خود می‌بالیم که اندیشکده مشیر مجالیست برای تعالی جامعه ایران به همت، تلاش و کوشش فرهیختگانی از همین سرزمین، پیشرفتی که همه ابعاد زیست مردمان را دستخوش تحولاتی ژرف و مبارک کند تا رفاه، نشاط، سلامت و امنیت در این مرز و بوم گسترده شود.

اندیشکده مشیر ایرانیان