ديدار شوراي عالي‌ اشتغال

شوراي عالي‌ اشتغال‌در حضور رهبر معظم‌ انقلاب‌ اسلامي‌ به‌ ارزيابي‌ طرحهاي‌ دولت‌ براي‌ ايجاد اشتغال‌ پرداخت‌ و چگونگي‌ اجراي‌ تأكيدات‌ مقام‌ معظم‌ رهبري‌ را درخصوص‌ مبارزه‌ با بيكاري‌ و ايجاد اشتغال‌ مورد بررسي‌ قرار داد.
حضرت‌ آيت‌الله‌ خامنه‌اي‌ در اين‌ جلسه‌ با ابراز خرسندي‌ و تشكر از توجه‌ و اهتمام‌ رئيس‌ جمهور و شورايعالي‌ اشتغال‌ به‌ اين‌ مسئله‌ بسيار مهم‌ خاطرنشان‌ كردند: مبارزه‌ با بيكاري‌ وظيفه‌ اسلامي‌، انساني‌ سياسي‌ و اجتماعي‌ تمامي‌ دستگاههاست‌ چرا كه‌ بيكاري‌ علاوه‌ بر ايجاد مشكلات‌ مختلف‌، كرامت‌ و عزت‌ انسان‌ را خدشه‌دار مي‌كند و اين‌ مسئله‌ در نظام‌ اسلامي‌، قابل‌ قبول‌ نيست‌.
ايشان‌، جديت‌، پيگيري‌ و نظارت‌ دقيق‌ را لوازم‌ ضروري‌ بثمر رسيدن‌ طرحهاي‌ اشتغال‌زا خواندند و افزودند تصميم‌گيري‌ و ابلاغ‌ بخشنامه‌ براي‌ ايجاد اشتغال‌ لازم‌ اما ناكافي‌ است‌ و بايد با پيگيري‌ دقيق‌، همه‌ عوامل‌ انساني‌ دستگاهها را براي‌ تحقق‌ اين‌ طرحها فعال‌ كرد.
مقام‌ معظم‌ رهبري‌، تأمين‌ منابع‌ مالي‌ را براي‌ ايجاد اشتغال‌ مهم‌ برشمردند اما خاطرنشان‌ كردند پول‌ به‌ تنهايي‌ حلال‌ مشكل‌ بيكاري‌ نيست‌ بلكه‌ بايد دولت‌ ضمن‌ پيش‌بيني‌ و تمهيد ديگر عوامل‌ مؤثر در ايجاد اشتغال‌، مقررات‌ مورد نياز را وضع‌ كند و با كمك‌ مجلس‌، قوانين‌ ضروري‌ را تهيه‌ و تصويب‌ نمايد.
حضرت‌ آيت‌الله‌ خامنه‌اي‌ با اشاره‌ به‌ تأخيرهايي‌ كه‌ در اجراي‌ برخي‌ مواد مربوط به‌ اشتغال‌ در برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ بوجود آمده‌ است‌ افزودند همه‌ وزارتخانه‌ها و دستگاهها، علل‌ و عوامل‌ مؤثر در اين‌ عقب‌ ماندگي‌ زماني‌ را بررسي‌ و رفع‌ كنند تا برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ در زمانهاي‌ تعيين‌ شده‌، بدرستي‌ اجرا شود.
ايشان‌ مديريت‌ قوي‌ و صحيح‌ را در بهره‌گيري‌ از امكانات‌ و منابع‌ موجود، مهم‌ خواندند و افزودند: لازم‌ است‌ با منافذي‌ همچون‌ فساد اقتصادي‌ كه‌ بطور پنهان‌ مانع‌ از بثمر رسيدن‌ تلاشها مي‌شود برخورد همه‌ جانبه‌ كرد.
رهبر معظم‌ انقلاب‌ در همين‌ زمينه‌ افزودند: مبارزه‌ با فساد اقتصادي‌ بدون‌ حضور مؤثر و پيگير دولت‌ بجايي‌ نخواهد رسيد بنابر اين‌ دولت‌ مي‌تواند با برخورد قاطع‌ و بسيار جدي‌ با مفسدان‌ اقتصادي‌ در هر پست‌ و مقام‌، نقش‌ اساسي‌ و مؤثر خود را در مبارزه‌ با فساد اقتصادي‌ ايفا كند تا اصولا نيازي‌ به‌ حضور قوه‌ قضاييه‌ در ميدان‌ مبارزه‌ با فساد اقتصادي‌ احساس‌ نشود.
حضرت‌ آيت‌الله‌ خامنه‌اي‌ تسريع‌ در اجراي‌ طرحهاي‌ ملي‌ و نيمه‌ تمام‌ را خواستار شدند و با اشاره‌ به‌ لزوم‌ نظارت‌ مستمر دولت‌ برنحوه‌ هزينه‌ شدن‌ اعتبارها و چگونگي‌ اجراي‌ طرحهاي‌ اشتغال‌زا افزودند: ميزان‌ ايجاد اشتغال‌ را نمي‌توان‌ بر روي‌ كاغذ ديد بلكه‌ بايد در ميدان‌ عمل‌ اشتغال‌ را لمس‌ و مشاهده‌ كرد.
ايشان‌ توجه‌ بيشتر به‌ بخش‌ تعاون‌ را در طرحهاي‌ اشتغال‌زا ضروري‌ و مفيد برشمردند و با اشاره‌ به‌ لزوم‌ تقويت‌ صنايع‌ داخلي‌ خاطرنشان‌ كردند: مسئله‌ واردات‌ بايد بگونه‌اي‌ باشد كه‌ صنايع‌ داخلي‌ را تحت‌ تأثير قرار ندهد.
رهبر معظم‌ انقلاب‌ اسلامي‌ همچنين‌ با تأكيد بر مبارزه‌ جدي‌ و همه‌ جانبه‌ با قاچاق‌ اجناس‌ و كالا افزودند: قاچاق‌ كالا بايد براي‌ دست‌اندركاران‌ و عاملان‌ اصلي‌ اين‌ پديده‌ زشت‌ بسيار گران‌ تمام‌ شود تا هيچكس‌ بخود جرأت‌ ندهد وارد اين‌ كار شود.
در اين‌ جلسه‌ مقرر شد دستگاههاي‌ فعال‌ در طرحهاي‌ اشتغال‌زا بطور مستمر از چگونگي‌ اجراي‌ اين‌ طرحها گزارش‌ دهند.
در اين‌ جلسه‌ آقاي‌ خاتمي‌ رئيس‌ شورايعالي‌ اشتغال‌ در گزارشي‌ از طرحها و تلاشهاي‌ دولت‌ براي‌ ايجاد اشتغال‌ گفت‌ براساس‌ سه‌ طرح‌ ضربتي‌، ميان‌ مدت‌ و دراز مدت‌ اميدواريم‌ امسال‌ يك‌ ميليون‌ شغل‌ در كشور ايجاد كنيم‌. رئيس‌ جمهور با تأكيد بر جديت‌ دولت‌ در مبارزه‌ با بيكاري‌ افزود: امسال‌ علاوه‌ بر اينكه‌ براساس‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ حدود ۵۰۰ هزار شغل‌ ايجاد مي‌كنيم‌ با اجراي‌ يك‌ طرح‌ ضربتي‌ نيز ۳۰۰ هزار شغل‌ بوجود خواهيم‌ آورد ضمن‌ آنكه‌ براي‌ ايجاد ۲۰۰ هزار شغل‌ ديگر نيز برنامه‌ريزي‌ كرده‌ايم‌.
در جلسه‌ امروز شوراي‌ عالي‌ اشتغال‌ آقاي‌ ستاري‌فر دبير اين‌ شورا نيز با تشريح‌ جزئيات‌ طرح‌ ضربتي‌ دولت‌ براي‌ ايجاد سيصد هزار شغل‌ اعلام‌ كرد از فردا، اول‌ خرداد ماه‌ اجراي‌ اين‌ طرح‌ ملي‌ آغاز مي‌شود و كميته‌ اشتغال‌ هر استان‌ براساس‌ بودجه‌ اختصاص‌ داده‌ شده‌، كارگاههاي‌ مولد اشتغال‌ را براي‌ پذيرش‌ نيروي‌ كار جديد فعال‌ خواهد كرد.

https://evnd.co/2dyxf