فرصت های شغلی

اندیشکده مشیر در راستای توسعه کمی و کیفی فعالیت های خود در جهت رسیدن به اهداف عالی مصوب هیأت مدیره  از جوانان مستعد و علاقه مند به فعالیت های فرهنگی ، علمی و آموزشی دعوت به همکاری می نماید. علاقه مندان می توانند مشخصات خود از جمله ( نام و نام خانوادگی ، شماره ملی ، سن ، تحصیلات ) خود را به شماره ۳۰۰۰۲۶۸۲۶۸۱۴۷۵ ارسال نمایند.