بررسی رابطه مفهوم توسعه و کیفیت زندگی جوامع

بازدیدها: ۱۴۶

در این مقاله با دو مفهموم کیفیت زندگی و توسعه روبرو هستیم، دو عبارتی که تعابیر گوناگونی از دیرباز تا کنون برای آن‌ها معرفی شده است. مدت‌هاست مفهوم توسعه در محافل مختلف علمی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مورد بحث است. به عبارتی توسعه فرآیندی ارزشی، چند بعدی و پیچیده است که ارتباط تنگاتنگی با همه جوانب یک جامعه از جمله رشد و پیشرفت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دارد. توسعه اقتصادی به فاکتورهایی همچون کاهش فقر و نابرابری، افرایش تولیدات، تغییر در رفتارهای اقتصادی مردم می‌پردازد. توسعه سیاسی را می‌توان افزایش ظرفیت وکارایی یک نظام سیاسی در حل و فصل تضادهای منافع فردی وجمعی، ترکیب مردمی بودن، آزادگی وتغییرات اساسی در یک جامعه دانست. توسعه اجتماعی به معنای ایستا نبودن یک جامعه مدنی و افزایش رابطه با حکومت است و اما توسعه فرهنگی که پایه و اساس هر نوع توسعه‌ای است را می‌توان یکی از مهم‌ترین اقدامات مردم و نخبگان و سران یک کشور دانست. توسعه فرهنگی منجر به خودباوری جامعه می‌شود و برنامه‌ریزی برای آینده یک جامعه بدون توجه به فرهنگ و آینده فرهنگی جامعه تقریباً غیرممکن است، چراکه بر هیچ کس پوشیده نیست معضلات فرهنگی جامعه ریشه همه مشکلات و در پی آن بحران در تمام جوانب یک جامعه و حکومتش است.

کیفیت زندگی را می‌توان در دو سطح فردی و اجتماعی مطرح کرد. عینی و ذهنی بررسی کردن کیفیت زندگی در سطح فردی که همان سرمایه اجتماعی است را می‌توان این گونه بیان کرد. بعد عینی سرمایه فرهنگی همان مدارج علمی و میزات تحصیلات فرد و بعد ذهنی، استفاده عملی از بعد عینی برای بالا بردن میزان دانش، آگاهی و تحول فکری و ارتقای کیفیت زندگی است که در قالب هم‌چون مطالعه و پژوهش، خود را نشان می‌دهد. می‌توان خاطر نشان کرد یکی از مسائل و مشکلات در حوزه فرهنگی، عدم استفاده از تحصیلات و مدارک تحصیلی در راستای ارتقای آگاهی، دگرگونی فکری و ارتقای کیفیت زندگی است.

مسلماً توسعه‌یافتگی موجب پیدایش یک سبک زندگی متفاوت از قبل می‌شود که حاصلش کیفیت بالای زندگی است. رسیدن به این کیفیت نیازمند بینش وسیع و پذیرش موارد زیادی است که توسعه فرهنگی به این مسئله کمکی شایانی می‌کند.


گردآوری: مریم جهانبخش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *