مدل مدیریت استراتژیک آندروز

بازدیدها: ۳۲۲

یکی از اولین مدل‌های مدیریت استراتژیک توسط «آندروز» (Andrews) در سال ۱۹۷۱ ارائه شده است. در این مدل اولیه از مدل‌های مدیریت استراتژیک روابط مختلفی بین تدوین، استراتژی و اجرای آن وجود دارد. تدوین و اجرای استراتژی به صورت یک طرفه به استراتژی مرتبط شده‌اند؛ اما تدوین و اجرا با یک فِلِش دوطرفه به هم مرتبط شده‌اند. این مدل به ما می‌گوید که آیا بین اهداف سازمان و نتایج حاصل از استراتژی انحرافی وجود دارد یا خیر.

درصورتی که مقدار نتایج به دست آمده کمتر از اهداف مورد نظر باشد، استراتژی‌ها مجدداً تدوین می‌شوند. این امر یک فرآیند تکرار شونده را نشان می‌دهد. بازخورد بین مراحل گوناگون بسیار مهم است. ارزش‌های شخصی و آمال مدیریت به عنوان منابع تغییر سازمانی در نظر گرفته می‌شوند؛ بنابراین، استراتژی برای منعکس ساختن روابط پویا بین بخش‌های مورد نظر تغییر می‌کند. در این مدل، اجرای استراتژی بر ساختار و روابط سازمانی، فرآیندها و رفتار و همچنین رهبری اثرگذار است.

اندروز با تلفیق مفاهیم استراتژی از دیدگاه چندلر و دراکر، استراتژی را این‌گونه توصیف می‌کند: … الگویی از عمده‌ترین هدف‌های عینی، منظورها یا هدف‌های کلان، که به گونه‌ای بیان شده است که بیانگر آن باشد که شرکت در چه کسب و کاری است یا باید باشد، نوع کسب وکار چیست و چه باید باشد. همچنین او برای نخستین بار مفهوم تحلیل قوت، ضعف، فرصت، تهدید «SWOT» را برای تلاش در جهت جفت و جور کردن آنچه شرکت قادر است، انجام دهد (قوت‌ها و ضعف‌های داخلی) باآنچه شرکت ممکن است انجام دهد (فرصت‌ها و تهدیدات خارجی) مطرح کرد.

بنا به نظر «اندروز Andrews» استراتژی نامی است که به آماج، هدف و تمامی وظایف و برای تحقق بخشیدن به این‌ها به روش‌های لازم داده می‌شود؛ مبنی بر اینکه سازمان کدام کار را انجام می‌دهد یا می‌خواهد انجام دهد، چه نوع سازمانی است و یا می‌خواهد باشد را تعریف کند.

«چندلر» و «اندروز» هنگام تعریف استراتژی، این هدف و استراتژی را با هم بررسی کرده‌اند و آن دو را به عنوان یک فرایند دراز مدت به شمار آورده‌اند. بنا به این رویکرد، استراتژی یک فرایند دراز مدت است که موفقیت‌های گذشته سازمان، وضعیتی که در آن قرار دارد و در آینده چه چیزهایی انجام خواهد داد را در بر می‌گیرد.

مفهوم استراتژی صنفی اندروز

استراتژی صنفی اندروز در یک موسسه‌ عبارت است از الگوی تصمیماتی که براساس آنها هدف‌های عمده، هدف‌های جزیی و مقاصد آن را معین و مشخص می‌کند. سیاست‌ها و طرح‌های اساسی را برای دستیابی به این هدف‌ها مهیا می‌کند و سرانجام طیف فعالیت بازرگانی را که موسسه در ‌پی آن است نوع تشکیلات انسانی و اقتصادی را که دارا است یا می‌خواهد به آن دست یابد و ماهیت خدمات اقتصادی و غیر اقتصادی را که در نظر دارد و نسبت به سهام‌داران، کارکنان، مشتریان و جامعه ارائه دهد، تعریف می‌کند.

استراتژی صنفی یک فرآیند سازمانی که به جهات مختلف از ساختار رفتار و فرهنگ موسسه که در درون آن چنین استراتژی بروز می‌کند، جدایی ناپذیر است. با وجود این می‌توانیم دو بُعد مهم این فرآیند را از آن مجزا کنیم، دو بُعدی که در زندگی واقعی نیز جدایی‌ناپذیرند ولی برای هدف‌های تحلیلی جدایی‌ناپذیر نخستین بُعد را تدوین یا تنظیم و دومی را اجرا می‌نامیم. اقدامات اساسی تدوین استراتژی، آن هم به‌صورت یک فعالیت منطقی مشتمل بر شناخت فرصت‌ها و تهدیدهای موجود در محیط موسسه و در نظرگرفتن درجه خاصی از احتمال و خطرهای احتمالی است. در مورد راه ‌چاره‌های موجود انتخاب استراتژیک یک جنبه‌ی اخلاقی نیز دارد (واقعیتی که در برخی صنایع بسیار روشن به‌چشم می‌خورد) همان‌گونه که راه‌ چاره‌ها را باید برحسب درجه‌خطری که با آنها همراه است در ترتیب تقدم خاصی قرار داد، در عین حال باید آنها را بر مبنای معیارهای مطلوبیت از نظر انتظارات جامعه برگزید.

چون اجرای اثر بخش می‌تواند یک تصمیم استراتژیک مناسب را بی ‌اثر کند یا یک انتخاب نه‌ چندان مناسب را موفق از آب درآورد باید فرآیندهای اجرا را برای شناخت امتیازات راه‌ چاره‌های استراتژیک موجود مورد بررسی قرار داد اجرای استراتژی از یک سلسله فعالیت‌های فرعی تشکیل می‌شود که در بدو امر جنبه اداری دارند اگر هدف معین شده باشد آنگاه منابع موسسه را می‌توان برای رسیدن به آن سوق داد.

تصمیم‌گیری در مورد یک استراتژی مناسب برای موسسه با شناخت فرصت‌ها و خطرهای موجود در محیط آن آغاز می‌شود. این امر مربوط می‌شود به شناسایی طیف راه‌های استراتژیک دیگر، فشرده‌کردن این طیف از راه تشخیص محدودیت‌هایی که به مدد توان صنفی اعمال می‌شود و سرانجام تعیین یک یا دو استراتژی اقتصادی (یا بیشتر) همراه با احتمال خطر قابل قبول. محیط یک موسسه بازرگانی همانند هر موجودیت آلی (ارگانیک) دیگر عبارت است از مجموعه‌ی تمامی شرایط و عوامل بیرونی که بر مسیر حرکت و گسترش آن اثر می‌گذارند، عوامل محیطی مرتبط با تصمیم استراتژی در صنعت موسسه در کل جامعه بازرگانی در شهر آن، درکشور آن، و در جهان نقش دارند.


نویسنده: سعید دهقانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *