کارگاه رایگان هر مادر یک مشاور

لینک ثبت نام در کارگاه رایگان هر مادر یک مشاور

بیشتر بخوانید

دعوت به همکاری در زمینه روان‌شناسی و مشاوره

بازدیدها: ۷۵۲اندیشکده مشیر جهت توسعه فعالیت‌های خود در زمینه علوم انسانی از افراد مستعد و فعال در حوزه روان‌شناسی و

بیشتر بخوانید

دوره می‌خواهم فقط تو را ببینم

بازدیدها: ۱۹۳برگزاری دوره جدید کارگاه‌های روان‌شناسی و مشاوره خانوادگی اندیشکده‌مشیر با موضوع می‌خواهم فقط تو را ببینم کارگاه یک روزه

بیشتر بخوانید

برگزاری دوره چگونه در عشق حرفه‌ای باشیم

بازدیدها: ۱۶۶برگزاری دوره جدید کارگاه‌های روان‌شناسی و مشاوره خانوادگی اندیشکده‌مشیر با موضوع چگونه در عشق حرفه‌ای باشیم کارگاه یک روزه

بیشتر بخوانید