دعوت به همکاری در زمینه روان‌شناسی و مشاوره

اندیشکده مشیر جهت توسعه فعالیت‌های خود در زمینه علوم انسانی از افراد مستعد و فعال در حوزه روان‌شناسی و مشاوره

بیشتر بخوانید

دوره می‌خواهم فقط تو را ببینم

برگزاری دوره جدید کارگاه‌های روان‌شناسی و مشاوره خانوادگی اندیشکده‌مشیر با موضوع می‌خواهم فقط تو را ببینم کارگاه یک روزه و

بیشتر بخوانید

برگزاری دوره چگونه در عشق حرفه‌ای باشیم

برگزاری دوره جدید کارگاه‌های روان‌شناسی و مشاوره خانوادگی اندیشکده‌مشیر با موضوع چگونه در عشق حرفه‌ای باشیم کارگاه یک روزه و

بیشتر بخوانید