چارچوب مفهومی برای آینده‌اندیشی و آینده‌‌پژوهی

شش مفهوم بنیادی پیرامون آینده‌اندیشی: آینده دست دوم، آینده بی صاحب، آینده‌های جایگزین، تنظیم، الگوهای تغییر اجتماعی، کاربرد آینده

بیشتر بخوانید

موانع تغییر و غلبه بر آن

موانع تغییر به سه دسته فردی، سازمانی و فراسازمانی تقسیم می‌شود.کلید اصلی مشارکت مدیران ارشد در طرح تغییر از طریق فرایند «دست داشتن» است و استفاده‌­ی زیاد از «راهبرد مذاکره و توافق» می­‌تواند پرهزینه باشد.

بیشتر بخوانید

پیش‌نیازهای مدیریت تغییر موفقیت‌آمیز

مدیریت تغییر مؤثر (Effective Change Management) مستلزم اقدام جامع و یکپارچه در تمام سطوح مدیریت است.

بیشتر بخوانید

بررسی نقش‌ها در تیم‌های کاری (بر اساس مدل بلبینBelbin، قسمت دوم)

در دنیای تیم های کاری نقوش مختلفی وجود دارد که در این مطلب به نقش های: موتور متحرک، اجراکارها، تمام کننده‌ها، گروهی کارها و متخصص‌ها، پرداخته شده است.

بیشتر بخوانید

انواع تغییر و موانع تغییرات

چهار سطح تغییر در انسان : ۱- تغییرات معرفتی ۲- تغییرات نگرشی ۳- تغییرات رفتاری ۴- تغییرات عملکرد گروهی یا سازمانی

بیشتر بخوانید

بررسی نقش‌ها در تیم‌های کاری (بر اساس مدل بلبین Belbin، قسمت اول)

مدل بلبین جهت بهبود عملکرد افراد در یک تیم کاری ارائه شده است. در این مدل برای هر عضو بر اساس روحیه، شخصیت و استعداد، نقش مشخصی تعیین شده است.

بیشتر بخوانید

ضرورت و لزوم مدیریت تغییر

برای مدیریت موفقیت‌آمیزِ انتقال و تبدیل تهدیدهای تغییر به فرصت‌ها، سازمان‌ها باید نسبت به مدیریت تغییر منعطف و پذیرنده باشند.

بیشتر بخوانید

سیستم‌های اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS)

بازدیدها: ۳۳۴پروژه‌ها به‌دلیل ماهیت متنوع و غیرتکراریشان، ساختاری متفاوت از کارهای روزمره جاری سازمان دارند. با توجه به همین موضوع،

بیشتر بخوانید

استاندارد PMBOK

بازدیدها: ۱۰۵PMBOK معروف‌ترین استاندارد جهانی در مدیریت پروژه است و رایج‌ترین معیار برای شکل‌دهی و ارزیابی سیستم‌های مدیریت پروژه به

بیشتر بخوانید

مدیریت تغییر؛ معانی و مفاهیم مهم

مقاومت در برابر تغییر به‌اندازه ماهیت انسانی اساسی و بنیادی است و از این رو، مدیران تغییر باید رویکردی فراگیر اتخاذ کنند.

بیشتر بخوانید