ایدئولوژی لیبرالیسم – قسمت دوم

بازدیدها: ۳۵۲در مقاله پیشین به توضیح عناصر و مولفه های شاخص در ایدئولوژی لیبرالیسم همچون آزادی، برابری و عقلگرایی پرداخته

بیشتر بخوانید

ایدئولوژی لیبرالیسم قسمت اول

بازدیدها: ۱۲۹۲تمامی ایدئولوژی‌ها شاخه‌های منشعب شده از جهان‌بینی هستند که به طور‌کلی راهنمای حرکت به سمت هدف و راه‌ها و

بیشتر بخوانید

منشأ مقاومت فردی و سازمانی در برابر تغییر

با برقراری ارتباط مؤثر در تمام مراحل و مشورت، می‌توان با رفع تمام موانع یا مقاومت‌های ممکن در برابر تغییر، نتایج مطلوبی را حاصل کرد.

بیشتر بخوانید

فقر فرهنگی در جامعه‌ی زنان

در ایجاد فقر فرهنگی زنان در جامعه کنونی، عواملی مانند ارزش‌گذاری‌های نادرست، فرهنگ‌سازی نامناسب، کمبود امکانات و عدم آگاهی مؤثر هستند.

بیشتر بخوانید

نقش مدیران ارشد به عنوان یکی از موانع تغییر

مدیران ارشد، مدیران عملیاتی و مدیران رده میانی بسیاری از سازمان‌ها به دلایل متفاوتی در مقابل تغییرات مقاومت می‌کنند.

بیشتر بخوانید

نگاشت؛ رُکن اول آینده‌پژوهی

در ستون اول آینده‌پژوهی (نگاشت)، گذشته، حال و آینده ترسیم می‌شوند. با ترسیم زمان، به‌وضوح مشخص می‌شود که از کجا آمده‌ایم و به کجا می‌رویم.

بیشتر بخوانید

سیر تحول حکمرانی _ بخش دوازدهم (تفکر سیاسی اگوست کنت)

کنت اقشار جامعه را به دو گروه فرادست یا پاتریسین Patrician (طبقه ممتاز) و فرو دست یا پرولتاریا Proletariat (طبقه کارگر) تقسیم می کند.

بیشتر بخوانید

سیر تحول آموزش و پرورش در تاریخ (بخش چهاردهم: قرن ۲۰ میلادی)

در قرن ۲۰ میلادی با ساخت ریز تراشه‌ها، رایانه‌ها به‌وجود آمدند که نقش بسیار تأثیر‌گذاری را در پیشرفت علم در نظام‌های آموزشی ایفا کردند.

بیشتر بخوانید

چارچوب مفهومی برای آینده‌اندیشی و آینده‌‌پژوهی

شش مفهوم بنیادی پیرامون آینده‌اندیشی: آینده دست دوم، آینده بی صاحب، آینده‌های جایگزین، تنظیم، الگوهای تغییر اجتماعی، کاربرد آینده

بیشتر بخوانید