نظام سرمایه‌داری Capitalism

سرمایه‌داری ساختاری اقتصادی است که مالکیت خصوصی و سودآوری در آن اصالت به شمار می‌آید. نظام سرمایه‌داری به طور کلی نظامی برگرفته و برون یافته از نظام فکری لیبرالیسم Liberalism است.

بیشتر بخوانید

بررسی ساختارهای تورم‌زا (بخش چهارم)

در راستای معوقات شرکت‌های دولتی، مسئله دیگر فشارهایی است که از طرف دولت به بانک‌ها وارد می‌شود. این فشارها بیش

بیشتر بخوانید

بررسی ساختارهای تورم‌زا (بخش سوم)

در ادامه مبحث علت و دلایل ایجاد تورم، در این مطلب به مبحث کسری بودجه دولت خواهیم پرداخت، امری که

بیشتر بخوانید

بررسی ساختارهای تورم‌زا (بخش دوم)

در ادامه مبحث تورم به ریشه‌یابی و دلایل بروز تورم از نظر نظام بودجه‌ریزی و ایجاد پول جدید می‌پردازیم. ایجاد

بیشتر بخوانید

بررسی ساختارهای تورم‌زا (بخش اول)

«تورم» برای عموم جامعه بالاخص اقشار ضعیف واژه‌ای آشنا است، زیرا بیانگر کوچک‌تر شدن سفره آن‌هاست. بیش از ۴۱ سال

بیشتر بخوانید

چالش‌های تولید با نگاهی به زیرساخت‌های فرهنگی (بخش دوم)

در مقاله گذشته به وجوهاتی از فرهنگ اقتصادی اشاره کردیم که تأثیر حضورشان در تولید، راه‌گشا بوده و در حال

بیشتر بخوانید

نقش مشاوره مدیریت در توسعه سازمان‌ها

نیاز شرکت‌های دولتی، شبه‌دولتی و خصوصی، کوچک و بزرگ و در سطوح مختلف مدیران از جمله مدیران راهبردی تا مدیران

بیشتر بخوانید

چالش‌های تولید با نگاهی به زیرساخت‌های فرهنگی(بخش اول)

اگر به نام‌گذاری سال‌های اخیر توسط رهبر معظم انقلاب نگاهی بیاندازیم، متوجه خواهیم شد که سال ۱۳۸۰ را ایشان با

بیشتر بخوانید