تأثیر ناسیونالیسم در نظام آموزش و پرورش

یکی از رویکرد‌های استفاده شده در نظام آموزش و پرورش رویکرد ناسیونالیسم (وطن‌پرستی) است. درواقع ناسیونالیسم علاقه‌ایی ذاتی است که افراد جامعه به هویت جمعی یا ملی خود پیدا می‌کنند و تأثیر آن در هر جامعه وابسته به اندیشه و تفکرات افراد تأثیرگذار در نظام آموزشی است.

بیشتر بخوانید

سیر تحول آموزش و پرورش در تاریخ (بخش سیزدهم: قرن ۲۰ میلادی)

در قرن بیستم میلادی حوادثی مانند جنگ جهانی دوم بر نظام آموزش و پرورش تاثیرگذار بود.

بیشتر بخوانید

موانع تغییر و غلبه بر آن

موانع تغییر به سه دسته فردی، سازمانی و فراسازمانی تقسیم می‌شود.کلید اصلی مشارکت مدیران ارشد در طرح تغییر از طریق فرایند «دست داشتن» است و استفاده‌­ی زیاد از «راهبرد مذاکره و توافق» می­‌تواند پرهزینه باشد.

بیشتر بخوانید

تأثیر اومانیسم بر نظام آموزش و پرورش

با توجه به اینکه تربیت، بخش مهمی از نظام آموزشی است و همچنین در دیدگاه اومانیسم بر ذات و درون انسان و مسائل نفسانی اشاره می شود، میتوان این دو موضوع را به یکدیگر تعمیم داد.

بیشتر بخوانید

جهان‌بینی (worldview)

به‌طور کلی انواع جهان‌بینی از نظر محتوا به دو گروه جهان‌بینی مادی Material worldview و جهان‌بینی الهی Divine worldview تقسیم می‌شوند

بیشتر بخوانید

سیر تحول آموزش و پرورش در تاریخ ( قسمت دوازدهم، قرن ۱۹ میلادی)

در قرن ۱۹ میلادی پستالوزی، هربارت و فروبل به مطالعات بسیاری در باب فلسفه آموزش و پرورش پرداختند و روش‌های نوین تربیت کودکان آغاز شد.

بیشتر بخوانید

معرفت‌شناسی و آینده‌پژوهی

وندل بِل (Wendell Bell) یکی از آینده پژوهان نسل سوم است که سه پارادایم فکری در حوزه معرفت شناسی آینده پژوهی که عبارتند از: پوزیتیویسم (Positivism)، پست‌پوزیتیویسم (Post-positivism) و رئالیسم انتقادی (Critical realism) را مطرح می‌کند

بیشتر بخوانید

سیر تحول آموزش و پرورش در تاریخ (قسمت یازدهم، سده‌ی ۱۹ میلادی)

در سده‌ی ۱۹ میلادی تحولات سیاسی تأثیر بسیاری بر مسائل اجتماعی و فرهنگی داشت. کشور‌های لاتیندارای نظام آموزشی کارآمد‌تری شدند.

بیشتر بخوانید

پیش‌نیازهای مدیریت تغییر موفقیت‌آمیز

مدیریت تغییر مؤثر (Effective Change Management) مستلزم اقدام جامع و یکپارچه در تمام سطوح مدیریت است.

بیشتر بخوانید

سیر تحول آموزش و پرورش در تاریخ( بخش دهم قرن ۱۹ میلادی)

ادبیات سده‌ی نوزدهم با رمانتیسم آغاز شد. رمانتیسم که جنبشی علیه عقل‌گرایی حاکم بر سده‌ی ۱۸ بود توانست در سراسر اروپا پخش گردد.

بیشتر بخوانید