فرهنگ عمومی

بازدیدها: ۳۲

پیش از این در مقاله‌ای تحت عنوان «فرهنگ فشم» بیان کردیم که فرهنگ عمومی به معنای فرهنگ غالب و گسترده‌ای است که در میان عموم جامعه رواج و رسوخ دارد و حوزه‌ای از عقاید،‌ ارزش‌ها، جلوه‌های احساسی و هنجارهاست که اجبار اجتماعی غیررسمی از آن حمایت می‌کند و فراتر از گروه‌ها و اقشار خاص در کلیت جامعه مورد قبول است. همچنین بیان کردیم که بر این اساس فرهنگ عمومی از سه حوزه اصلی ارزش‌ها، عقاید، باورها و هنجارها تشکیل یافته است.

شایان توجه است که مفهوم فرهنگ در علوم اجتماعی یکی از کم تعریف پذیرترین مفاهیمی است که گاه برخی آن را پدیده‌ای انسانی دانسته‌اند که همه پدیده‌های انسانی دیگر را در برگرفته و در مقابل طبیعت قرارش داده‌اند و گاه نیز صرفاً شامل بقایایی به حساب آورده‌اند که شامل همه چیزهایی می‌شود که نمی‌توان آن‌ها را در مفاهیم سیاست، اقتصاد و دین جای داد. برخی از مؤلفان امروزی نیز برآنند تا فرهنگ را یک بُعد همیشه حاضر از زندگی اجتماعی افراد بدانند.

فرهنگ، درواقع در چهارراه اندیشه و احساس قرار گرفته و آن را باید در حوزه اجتماعی، معادلی برای نظام روانی احساسی دانست که به غرایز ساختار می‌دهد. بازنمایی و جهان‌بینی را برای ما ممکن می‌کند و میان امر واقعی و امر خیالی از میان نمادها، اسطوره‌ها، هنجارها، آرمان‌ها و ایدئولوژی‌ها رابطه ایجاد می‌کند. به بیان ساده، فرهنگ، یک پدیده اجتماعی است که از سویی در تلاش انسان‌ها برای پاسخگویی به نیازهای گوناگونشان پدید می‌آید و از سوی دیگر راهنمای فکر و عمل انسان‌ها برای رفع نیازهایشان است. برای مثال، در یک جامعه نیاز به غذا باعث ایجاد روش خاصی برای کشت و کار می‌شود که در اثر گذشت زمان، ‌خوگرفتن به این روش و تکرار روش توسط اعضای جامعه بخشی از فرهنگشان می‌شود.

با توجه به اهمیت موضوع فوق، شورای فرهنگ عمومی جمهوری اسلامی ایران ۱۴ آبان‌ماه را در تقویم سال ۱۳۸۷ به نام «روز فرهنگ عمومی» نامگذاری کرد که بی‌گمان هدف آن جلب توجه بیش از پیش شهروندان به مسائل حوزه فرهنگ برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای جامعه در همه زمینه‌ها است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *