بزرگداشت سید محمدحسین طباطبایی

بازدیدها: ۴۳۲۴ آبان، سالروز درگذشت فرزانه‌ای فرهیخته و عارفی کامل است که عمر ۷۹ ساله خود را، برای شکوفایی معارف

بیشتر بخوانید