گرامیداشت روز استروفیزیک ایران (زادروز آلنوش طریان)

بازدیدها: ۶۱فیزیک ستاره‌ها (اختر فیزیک/ Astrophysics) شاخه‌ای از ستاره‌شناسی است که اصول فیزیک و شیمی را برای تعیین ماهیت جرم آسمانی، به جای موقعیت و حرکت

بیشتر بخوانید