سیر تحول آموزش و پرورش در تاریخ (بخش چهاردهم: قرن ۲۰ میلادی)

در قرن ۲۰ میلادی با ساخت ریز تراشه‌ها، رایانه‌ها به‌وجود آمدند که نقش بسیار تأثیر‌گذاری را در پیشرفت علم در نظام‌های آموزشی ایفا کردند.

بیشتر بخوانید

سیر تحول آموزش و پرورش در تاریخ ( قسمت دوازدهم، قرن ۱۹ میلادی)

در قرن ۱۹ میلادی پستالوزی، هربارت و فروبل به مطالعات بسیاری در باب فلسفه آموزش و پرورش پرداختند و روش‌های نوین تربیت کودکان آغاز شد.

بیشتر بخوانید

سیر تحول آموزش و پرورش در تاریخ (قسمت یازدهم، سده‌ی ۱۹ میلادی)

در سده‌ی ۱۹ میلادی تحولات سیاسی تأثیر بسیاری بر مسائل اجتماعی و فرهنگی داشت. کشور‌های لاتیندارای نظام آموزشی کارآمد‌تری شدند.

بیشتر بخوانید

سیر تحول آموزش و پرورش در تاریخ( بخش دهم قرن ۱۹ میلادی)

ادبیات سده‌ی نوزدهم با رمانتیسم آغاز شد. رمانتیسم که جنبشی علیه عقل‌گرایی حاکم بر سده‌ی ۱۸ بود توانست در سراسر اروپا پخش گردد.

بیشتر بخوانید

سیر تحول آموزش و پرورش در تاریخ (بخش نهم، دوره رنسانس اروپا)

سده‌ی ۱۴میلادی آغاز‌گر جنبشی فرهنگی (رنسانس) در اروپا بود که دوران انقلاب علمی، اصلاحات مذهبی و پیشرفت‌های هنری را به دنبال داشت.

بیشتر بخوانید

سیر تحول آموزش و پرورش در تاریخ بخش هشتم قرن پنجم تا قرن ۱۵ میلادی (قرون وسطی)

بازدیدها: ۲۱۹در اوایل قرن پنجم میلادی، هم‌زمان با سقوط امپراتوری روم غربی توسط بربرها، شاهد آغاز یک دوره تاریخی به

بیشتر بخوانید

سیر تحول آموزش و پرورش در تاریخ (بخش هفتم، مسیحیت)

بازدیدها: ۲۸۷در بررسی آموزش و پرورش مسیحی، متوجه چهار دوره تاریخی متمایز می‌شویم؛ دوره اول از ظهور حضرت مسیح آغاز

بیشتر بخوانید

مدارس غیر انتفاعی یا انتفاعی

بازدیدها: ۷۸در اواسط سال ۱۳۶۲ بحثی پیرامون «رایگان بودن یا نبودن آموزش در مدارس» میان مسئولان مطرح گردید. مسئولان چپ‌گرا

بیشتر بخوانید

بررسی اجمالی نظام آموزشی کشور

بازدیدها: ۶۱گام نخست در اجرای هر برنامه‌ای؛ تفکیک ابزار، ارزش و هدف آن می‌باشد. همان‌طور که از معنی لغوی ابزار

بیشتر بخوانید

تأثیر فرهنگ بر نظام آموزشی

بازدیدها: ۱۵۱در بحث فرهنگ مسائلی هم‌چون، باور فرهنگی، ارزش فرهنگی، شبه ارزش فرهنگی و ابزار فرهنگی وجود دارد. نظام آموزشی

بیشتر بخوانید