سیر تحول آموزش و پرورش در تاریخ (بخش هفتم، مسیحیت)

بازدیدها: ۳۴۶در بررسی آموزش و پرورش مسیحی، متوجه چهار دوره تاریخی متمایز می‌شویم؛ دوره اول از ظهور حضرت مسیح آغاز

بیشتر بخوانید

سیر تحول آموزش و پرورش در تاریخ (بخش سوم، یونان باستان)

بازدیدها: ۳۵۰مردم یونان در شهرهای ساحلی سکونت داشتد و شغل اکثر آن‌ها دریانوردی و بازرگانی بود. یونانیان به دلیل ارتباط

بیشتر بخوانید

چالش‌ها و فرصت‌های نظام سنجش در آموزش رسمی

بازدیدها: ۷۸یکی از چالش‌های موجود در نظام آموزشی کشور سنجش صحیح در پایه‌های مختلف تحصیلی است. یک سنجش خوب باید

بیشتر بخوانید

سیر تحول آموزش و پرورش در تاریخ باستان (بخش دوم، ایران باستان)

بازدیدها: ۳۱۵دوران ایران باستان، از دوران تشکیل دولت مادها تا پایان حکومت ساسانیان و حمله اعراب به ایران در نظر

بیشتر بخوانید