آینده پژوهی چیست؟

آینده‌پژوهی (Futures studies) به فعالیت های عمدتا مطالعاتی و پژوهش گفته می شود که بر پایه ی مطالعه دیروز و امروز پیش بینی هایی را برای آینده مطرح می کند که این پیش بینی ها معمولا شامل موارد توصیه ای برای دوری از شوک آینده و افزایش توانایی ، مهارت و دانش مدیریت آینده است. […]

Read More آینده پژوهی چیست؟