نگاشت؛ رُکن اول آینده‌پژوهی

در ستون اول آینده‌پژوهی (نگاشت)، گذشته، حال و آینده ترسیم می‌شوند. با ترسیم زمان، به‌وضوح مشخص می‌شود که از کجا آمده‌ایم و به کجا می‌رویم.

بیشتر بخوانید

معرفت‌شناسی و آینده‌پژوهی

وندل بِل (Wendell Bell) یکی از آینده پژوهان نسل سوم است که سه پارادایم فکری در حوزه معرفت شناسی آینده پژوهی که عبارتند از: پوزیتیویسم (Positivism)، پست‌پوزیتیویسم (Post-positivism) و رئالیسم انتقادی (Critical realism) را مطرح می‌کند

بیشتر بخوانید

برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و آینده‌پژوهی

برنامه‌ریزی و آینده‌پژوهی تفاوت‌های شگرفی با هم دارند، در واقع برنامه‌ریزی در پی کنترل آینده، اما آینده‌پژوهی به دنبال آشکارسازی آن است.

بیشتر بخوانید

آینده‌پژوهی؛ مفاهیم مهم و انواع آن

آینده‌پژوهی در صدد باز کردن آینده و تغییر از آینده به آینده‌های بدیل است. جهت درک آینده، طیف وسیعی از روش‌های الگو و نمونه وجود دارند.

بیشتر بخوانید

آینده‌پژوهی چیست؟

آینده‌پژوهی علمی است که در دنیای پیچیده کنونی راه‌گشای بسیاری از سردرگمی‌هاست تا فرد، جامعه یا سازمان به سمت آینده روشن و دلخواه رهنمون شود.

بیشتر بخوانید