بی‌انضباطی پولی در سال ‌آخر دولت

بازدیدها: ۳۷به گزارش اتاق خبر اندیشکده مشیر و به نقل از منبع خبری اعتماد؛ انتقادها از سیاست‌گذار پولی همزمان با افزایش نرخ

بیشتر بخوانید