مرکز تحقیقات پیو

بازدیدها: ۳۲مرکز تحقیقات پیو (Pew Research Center) یک اندیشکده آمریکایی مستقر در واشینگتن دی. سی. است که به ارائه اطلاعات

بیشتر بخوانید

انجمن انسان‌گرای آمریکایی

بازدیدها: ۳۵انجمن انسان‌گرای آمریکایی (The American Humanist Association به اختصار AHA) یک سازمان آموزشی در ایالات متحده آمریکا است که

بیشتر بخوانید

مرکز مطالعاتی پیشرفت آمریکا

بازدیدها: ۷۶حوزه تصمیم‌گیری آمریکا در آغاز هزاره جدید میلادی با توجه به کاهش وجهه بین‌المللی آمریکا، درصدد شد تا برای

بیشتر بخوانید

شورای ملی ایرانیان آمریکا

بازدیدها: ۲۳۲شورای ملی ایرانیان آمریکا (نایاک) یک سازمان غیرانتفاعی و عام‌المنفعه می‌باشد که به ادعای خود در جهت حمایت از

بیشتر بخوانید

انستیتو تحقیقات سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا

بازدیدها: ۷۱انستیتو تحقیقات سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا (Foreign Policy Research Institute به اختصار: FPRI) یک سازمان غیرانتفاعی است که

بیشتر بخوانید