بررسی ساختارهای تورم‌زا (بخش چهارم)

بازدیدها: ۷۴در راستای معوقات شرکت‌های دولتی، مسئله دیگر فشارهایی است که از طرف دولت به بانک‌ها وارد می‌شود. این فشارها

بیشتر بخوانید

انتظارات تورمی و سفته بازی عامل نوسان‌های اخیر

بازدیدها: ۱۷به گزارش اتاق خبر اندیشکده مشیر و به نقل از منبع خبری تعادل؛ در روزهای اخیر چند اتفاق همزمان از جمله

بیشتر بخوانید