جزئیات اولین مناظره بایدن و ترامپ

بازدیدها: ۸به گزارش اتاق خبر اندیشکده مشیر و به نقل از منبع خبری ایرنا؛ نشریه پولیتیکو شنبه شب گزارش داد که در اولین مناظره

بیشتر بخوانید