خطرات بی‌تصمیمی و بد تصمیمی

بازدیدها: ۶به گزارش اتاق خبر اندیشکده مشیر و به نقل از منبع خبری شرق؛ تصمیمات متفاوت و گاه ضد‌و‌نقیض در رأس و بدنه قوه

بیشتر بخوانید