بحران پول‌های سرگردان

بازدیدها: ۳۳به گزارش اتاق خبر اندیشکده مشیر و به نقل از منبع خبری شرق؛ مشکل اصلی ما نقدینگی سرگردانی است

بیشتر بخوانید

تصمیم‌­گیری در بحران

اصول تصمیم­‌گیری در بحران ایجاب می‌­کند، تصمیم‌­گیرنده در وهله اول از بروز رفتار‌های احساسی اجتناب کند تا وارد مرحله تصمیم‌­گیری منطقی شود.

بیشتر بخوانید