نگاهی کوتاه به نظام آموزشی فنلاند

بازدیدها: ۲۷۸موفقیت کنونی نظام آموزشی فنلاند مدیون برنامه‌ریزی آن در اواخر قرن بیستم و دهه ۸۰ و ۹۰ آن قرن

بیشتر بخوانید