تصمیم‌­گیری در بحران

اصول تصمیم­‌گیری در بحران ایجاب می‌­کند، تصمیم‌­گیرنده در وهله اول از بروز رفتار‌های احساسی اجتناب کند تا وارد مرحله تصمیم‌­گیری منطقی شود.

بیشتر بخوانید

درآمدی بر برنامه‌ریزی راهبردی

بازدیدها: ۴۶مقدمه در دنیای امروزی، تغییر و تحول در تمامی امور، از جمله اقتصاد، سیاست، آموزش و …، نیاز اساسی

بیشتر بخوانید