برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و آینده‌پژوهی

برنامه‌ریزی و آینده‌پژوهی تفاوت‌های شگرفی با هم دارند، در واقع برنامه‌ریزی در پی کنترل آینده، اما آینده‌پژوهی به دنبال آشکارسازی آن است.

بیشتر بخوانید

آینده‌پژوهی چیست؟

آینده‌پژوهی علمی است که در دنیای پیچیده کنونی راه‌گشای بسیاری از سردرگمی‌هاست تا فرد، جامعه یا سازمان به سمت آینده روشن و دلخواه رهنمون شود.

بیشتر بخوانید