ضرورت و لزوم مدیریت تغییر

برای مدیریت موفقیت‌آمیزِ انتقال و تبدیل تهدیدهای تغییر به فرصت‌ها، سازمان‌ها باید نسبت به مدیریت تغییر منعطف و پذیرنده باشند.

بیشتر بخوانید