سیر تحول آموزش و پرورش در تاریخ (بخش سوم، یونان باستان)

بازدیدها: ۲۰۵مردم یونان در شهرهای ساحلی سکونت داشتد و شغل اکثر آن‌ها دریانوردی و بازرگانی بود. یونانیان به دلیل ارتباط

بیشتر بخوانید

سیر تحول آموزش و پرورش در تاریخ باستان (بخش دوم، ایران باستان)

بازدیدها: ۲۱۳دوران ایران باستان، از دوران تشکیل دولت مادها تا پایان حکومت ساسانیان و حمله اعراب به ایران در نظر

بیشتر بخوانید

تأثیر فرهنگ بر نظام آموزشی

بازدیدها: ۱۷۰در بحث فرهنگ مسائلی هم‌چون، باور فرهنگی، ارزش فرهنگی، شبه ارزش فرهنگی و ابزار فرهنگی وجود دارد. نظام آموزشی

بیشتر بخوانید