چالش‌ها و فرصت‌های نظام سنجش در آموزش رسمی

بازدیدها: ۷۸یکی از چالش‌های موجود در نظام آموزشی کشور سنجش صحیح در پایه‌های مختلف تحصیلی است. یک سنجش خوب باید

بیشتر بخوانید

سیر تحول آموزش و پرورش در تاریخ(بخش اول، چین باستان)

بازدیدها: ۲۲۶ تعلیم و تربیت یکی از اولین فعالیت‌هایی بود که انسان از بدو به وجود آمدن از آن استفاده

بیشتر بخوانید

درآمدی بر رویکردهای نظام آموزشی

بازدیدها: ۵۰سیاست‌گذاران در نظام آموزشی، مانند هر سیاست‌گذار در نظام دیگری، برای رسیدن به اهداف تعیین شده از ارزش‌های مد

بیشتر بخوانید

جنگ نرم با استفاده از نظام آموزشی

بازدیدها: ۶۲بر هیچ‌کس پوشیده نیست که نظام آموزشی یک کشور عامل رشد و شکوفایی نسل جدید در آینده است. نظام

بیشتر بخوانید

نگاهی کوتاه به سیستم آموزشی کشور کره جنوبی

بازدیدها: ۱۰۰نرخ بی‌سوادی کره جنوبی در زمان ترک ژاپنی‌ها حدود ۷۸% بود. زیرا آموزش و پرور ش مخصوص ژاپنی‌ها بود

بیشتر بخوانید