ضرورت و لزوم مدیریت تغییر

برای مدیریت موفقیت‌آمیزِ انتقال و تبدیل تهدیدهای تغییر به فرصت‌ها، سازمان‌ها باید نسبت به مدیریت تغییر منعطف و پذیرنده باشند.

بیشتر بخوانید

مدیریت تغییر؛ معانی و مفاهیم مهم

مقاومت در برابر تغییر به‌اندازه ماهیت انسانی اساسی و بنیادی است و از این رو، مدیران تغییر باید رویکردی فراگیر اتخاذ کنند.

بیشتر بخوانید