رئیس بانک مرکزی آمریکا: کرونا نابرابری‌های داخلی را در کشور تشدید کرد!

بازدیدها: ۲۱به گزارش اتاق خبر اندیشکده مشیر و به نقل از پایگاه اینترنتی بارونز؛ رئیس بانک مرکزی آمریکا اذعان کرد همه‌گیری ویروس

بیشتر بخوانید