تأثیر اومانیسم بر نظام آموزش و پرورش

با توجه به اینکه تربیت، بخش مهمی از نظام آموزشی است و همچنین در دیدگاه اومانیسم بر ذات و درون انسان و مسائل نفسانی اشاره می شود، میتوان این دو موضوع را به یکدیگر تعمیم داد.

بیشتر بخوانید

سیر تحول آموزش و پرورش در تاریخ ( قسمت دوازدهم، قرن ۱۹ میلادی)

در قرن ۱۹ میلادی پستالوزی، هربارت و فروبل به مطالعات بسیاری در باب فلسفه آموزش و پرورش پرداختند و روش‌های نوین تربیت کودکان آغاز شد.

بیشتر بخوانید

سیر تحول آموزش و پرورش در تاریخ (قسمت یازدهم، سده‌ی ۱۹ میلادی)

در سده‌ی ۱۹ میلادی تحولات سیاسی تأثیر بسیاری بر مسائل اجتماعی و فرهنگی داشت. کشور‌های لاتیندارای نظام آموزشی کارآمد‌تری شدند.

بیشتر بخوانید

سیر تحول آموزش و پرورش در تاریخ بخش هشتم قرن پنجم تا قرن ۱۵ میلادی (قرون وسطی)

بازدیدها: ۲۲۷در اوایل قرن پنجم میلادی، هم‌زمان با سقوط امپراتوری روم غربی توسط بربرها، شاهد آغاز یک دوره تاریخی به

بیشتر بخوانید

سیر تحول آموزش و پرورش در تاریخ (بخش هفتم، مسیحیت)

بازدیدها: ۲۹۱در بررسی آموزش و پرورش مسیحی، متوجه چهار دوره تاریخی متمایز می‌شویم؛ دوره اول از ظهور حضرت مسیح آغاز

بیشتر بخوانید