بحران پول‌های سرگردان

بازدیدها: ۳۳به گزارش اتاق خبر اندیشکده مشیر و به نقل از منبع خبری شرق؛ مشکل اصلی ما نقدینگی سرگردانی است

بیشتر بخوانید

بررسی ساختارهای تورم‌زا (بخش دوم)

بازدیدها: ۸۳در ادامه مبحث تورم به ریشه‌یابی و دلایل بروز تورم از نظر نظام بودجه‌ریزی و ایجاد پول جدید می‌پردازیم.

بیشتر بخوانید

چالش‌های تولید با نگاهی به زیرساخت‌های فرهنگی (بخش دوم)

بازدیدها: ۸۱در مقاله گذشته به وجوهاتی از فرهنگ اقتصادی اشاره کردیم که تأثیر حضورشان در تولید، راه‌گشا بوده و در

بیشتر بخوانید

رابطه سرمایه فرهنگی و هویت اجتماعی

بازدیدها: ۱۰۳مسأله هویت (هویت فردی، خانوادگی، ملی و مذهبی) یک مسأله فلسفی یا حاصل تفکر و تخیل افراد نیست. نیاز

بیشتر بخوانید

نقش مشاوره مدیریت در توسعه سازمان‌ها

بازدیدها: ۱۵۶نیاز شرکت‌های دولتی، شبه‌دولتی و خصوصی، کوچک و بزرگ و در سطوح مختلف مدیران از جمله مدیران راهبردی تا

بیشتر بخوانید

بررسی رابطه مفهوم توسعه و کیفیت زندگی جوامع

بازدیدها: ۱۶۵در این مقاله با دو مفهموم کیفیت زندگی و توسعه روبرو هستیم، دو عبارتی که تعابیر گوناگونی از دیرباز

بیشتر بخوانید

شاخص‌های توسعه فرهنگی

بازدیدها: ۲۲۳در مقالات و مطالب قبلی بهتعریف توسعه فرهنگی اشاره‌ای شد. در این مطلب به معرفی شاخص‌های توسعه فرهنگی از

بیشتر بخوانید

چالش‌های تولید با نگاهی به زیرساخت‌های فرهنگی(بخش اول)

بازدیدها: ۳۹اگر به نام‌گذاری سال‌های اخیر توسط رهبر معظم انقلاب نگاهی بیاندازیم، متوجه خواهیم شد که سال ۱۳۸۰ را ایشان

بیشتر بخوانید