نظریه‌های جامعه‌شناسی (بخش اول)

بازدیدها: ۲۵۱زندگی اجتماعی پر از پیچیدگی‌هایی چون ضابطه، قاعده، آیین، معیار، رابطه و غیره است که حل و فصل و

بیشتر بخوانید

نگاهی اجمالی به رویکردهای شاخص در جامعه‌شناسی

بازدیدها: ۱۹۷زمانی جامعه‌شناسی علمی کاربردی محسوب می‌شود که بتواند در راستای حل معضلات جامعه و ارائه نظریه‌ها مثمرثمر باشد. در

بیشتر بخوانید