جان فون نویمان

بازدیدها: ۲۱۹جان فون نویمان (John Von Neumann)، دانشمندی که از انیشتین هم باهوش‌تر بود. دانشمند نابغه‌ای که اولین رایانه‌ها را

بیشتر بخوانید