بنیاد سوروس

بازدیدها: ۶۷تاریخچه بنیاد سوروس: بنیاد سوروس «Soros Foundation» با نام اصلی بنیاد جامعه باز «Open Society Institute – OSI» متعلق

بیشتر بخوانید