ایدئولوژی لیبرالیسم قسمت اول

بازدیدها: ۱۳۸۳تمامی ایدئولوژی‌ها شاخه‌های منشعب شده از جهان‌بینی هستند که به طور‌کلی راهنمای حرکت به سمت هدف و راه‌ها و

بیشتر بخوانید