چرا آمریکا دست بر ماشه دارد؟

بازدیدها: ۱۱به گزارش اتاق خبر اندیشکده مشیر و به نقل از منبع خبری شرق؛ آمریکا نزدیک دو ماه قبل از شورای امنیت تقاضا کرد

بیشتر بخوانید