دوره می‌خواهم فقط تو را ببینم

بازدیدها: ۳۶۰برگزاری دوره جدید کارگاه‌های روان‌شناسی و مشاوره خانوادگی اندیشکده‌مشیر با موضوع می‌خواهم فقط تو را ببینم کارگاه یک روزه

بیشتر بخوانید

برگزاری دوره چگونه در عشق حرفه‌ای باشیم

بازدیدها: ۲۸۸برگزاری دوره جدید کارگاه‌های روان‌شناسی و مشاوره خانوادگی اندیشکده‌مشیر با موضوع چگونه در عشق حرفه‌ای باشیم کارگاه یک روزه

بیشتر بخوانید

برگزاری دوره دوپینگ آرامش

بازدیدها: ۲۴۴برگزاری دوره جدید کارگاه‌های روان‌شناسی و مشاوره خانوادگی اندیشکده‌مشیر با موضوع دوپینگ آرامش  کارگاه یک روزه و به صورت

بیشتر بخوانید