تن به تدبیر نمی‌دهند و نسخه تحقیر می‌پیچند

بازدیدها: ۱۴به گزارش اتاق خبر اندیشکده مشیر و به نقل از منبع خبری کیهان؛ دولت آمریکا (هم دموکرات‌ها و هم جمهوری‌خواهان) دولتی غارتگر،

بیشتر بخوانید