فرهنگ‌سازی استفاده از خدمات مشاوره و روان‌شناسی

هدف اصلی خدمات مشاوره و روان‌شناسی، کمک به رشد و بالندگی افراد است و مشاورین تلاش می‌کنند تا مراجعه‌کنندگان بتوانند توانایی‌ها و استعداد‌های خویش را بشناسند و با تصمیم‌گیری‌های مناسب در مسیر صحیح قرار گیرند.

بیشتر بخوانید