نگاهی اجمالی به رویکردهای شاخص در جامعه‌شناسی

بازدیدها: ۱۹۶زمانی جامعه‌شناسی علمی کاربردی محسوب می‌شود که بتواند در راستای حل معضلات جامعه و ارائه نظریه‌ها مثمرثمر باشد. در

بیشتر بخوانید