چیستی و ماهیت اندیشکده

بازدیدها: ۶۱ تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های نادرست در چند دهه‌ی گذشته، یکی از عوامل مهم بر شکل‌گیری اوضاع بحرانی اعم از:

بیشتر بخوانید

چگونگی کارکرد اندیشکده‌ها

بازدیدها: ۳۹می‌توان گفت: یکی از کارکردهای رایج اندیشکده‌ها، ابداع و ترویج ایده‌هایی است که ممکن است به‌­لحاظ سیاستی در کوتاه­‌مدت

بیشتر بخوانید