آشنایی با معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان

  سورنا ستاری سوابق علمی: کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف دکترای مهندسی

بیشتر بخوانید