برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و آینده‌پژوهی

برنامه‌ریزی و آینده‌پژوهی تفاوت‌های شگرفی با هم دارند، در واقع برنامه‌ریزی در پی کنترل آینده، اما آینده‌پژوهی به دنبال آشکارسازی آن است.

بیشتر بخوانید