ویژگی‌ها و آسیب‌های فرهنگی

بازدیدها: ۲۴۵در نوشتار پیشین به بررسی مفهوم فرهنگ از دید نظریه‌پردازانی همچون سایمون ماندی (Simon Mundy)، ریموند ویلیامز (Raymond Williams)،

بیشتر بخوانید